Geodetske storitve PDF Print E-mail
There are no translations available.

POTREBUJETE KAKOVOSTNE IN HITRE GEODETSKE STORITVE?

Potem ste prišli na pravo mesto. Znanje in dolgoletne izkušnje na podro?ju geodetskih storitev zagotavljajo kakovostne izdelke.

Podjetje Merkantil d.o.o. se že od ustanovitve, leta 1992, ukvarja z geodetskimi storitvami. Izvajamo vse storitve v zvezi z geodetskimi meritvami, opazovanjem, kartiranjem ter drugimi postopki, ki so potrebni za evidentiranje podatkov o nepremi?ninah.

Za delo imamo na razpolago sodoben instrumentarij (sekundne elektronske teodolite KERN E1, SOKKIA Power set 3000 in Leica TCA 1100 ter GPS Trimble R8 in nivelir za višinomerstvo). Ra?unalniško obdelavo izvajamo s  programom GEOS.

Nudimo vam širok spekter geodetskih storitev:

 • geodetski na?rti
 • zakoli?ba objektov
 • ureditev meje
 • parcelacija
 • izravnava meje
 • ozna?itev meje v naravi
 • vrisi objektov
 • reklasifikacija zemljiš?
 • vpis stavbe v kataster stavb
 • inženirska geodezija
 • evidentiranje gospodarske javne infrastrukture
 • izdelava strokovnega mnenja

Svoje storitve opravljamo na podro?ju celotne Slovenije. Na podro?ju geodezije je trenutno 5 zaposlenih:

 • Franko Tomši? - direktor in ustanovitelj podjetja. Strokovnjak, ki se lahko pohvali z 40-letnimi izkušnjami na podro?ju geodezije,
 • 3 univerzitetni diplomirani inženirji,
 • 1 diplomiran inženir geodezije.

DELOVNE PROSTORE imamo nad bencinskim servisom Agip v Knežaku. Uradne ure so po dogovoru oz. vsak delovnik od 7.30 do 16.00 ure v prostorih podjetja.

Nudimo vam tudi naro?ilo geodetske storitve preko spleta oz. informativni izra?un geodetske storitve. Pri izvajanju geodetskih storitev upoštevamo Priporo?ilo cenika geodetskih storitev, ki ga je 16.4.2009 potrdil Upravni odbor IZS.

Za vse storitve katere izvajamo se naredi elaborat, katerega potrdi odgovorni geodet in podjetje, ki je odgovorno za kakovost in pravilnost izvedenih storitev.

Podjetje ima pogodbo z agronomom za spremembo oz. dolo?itev katastrske kalsifikacije zemljiš? in gozdov.

 

Oglaševanje

Banner

Statistika

Content View Hits : 98685