Geodetski načrti PDF Print E-mail
There are no translations available.

Geodetski načrt je prikaz dejanskega stanja terena, ki  vsebuje najmanj podatke o reliefu, vodah, stavbah, gradbenih inženirskih objektih, rabi zemljišč, rastlinstvu, ter podatke o zemljiških parcelah. Prikaz podatkov terena, ki se nahajajo pod in nad površjem, se izriše v pomanjšanem merilu po kartografskih pravilih. Geodetski načrt se izdela zaradi namena pridobitve gradbene dokumentacije, uporabnega dovoljenja – prikaz novega stanja zemljišča , legalizacije objektov. Geodetski načrt mora vsebovati grafični del, to je  geodetski načrt v ustreznem merilu in certifikat geodetskega načrta, ki ga podpiše odgovorni geodet. V certifikatu so navedeni pogoji uporabe geodetskega načrta.

 

Oglaševanje

Banner

Statistika

Content View Hits : 54770