Reference PDF Print E-mail
There are no translations available.

Zemljiški kataster:

 • Nova izmera mesta Sežana – naro?nik Ob?ina Sežana;

 • Parcelacija industrijske cone Trnovo v Ilirski Bistrici – naro?nik MORS;

 • Parcelacija stanovanjske cone v Diva?i "Gabrovo" naselje – naro?nik Ob?ina Diva?a;

 • Parcelacija industrijske cone Hrpelje – naro?nik Ob?ina Hrpelje Kozina;

 • Parcelacija kompleksa tovarne Lipa v Ajdovš?ini – naro?nik Vipa holding;

 • Parcelacija kompleksa tovarne Tekstina v Ajdovš?ini – naro?nik Tekstina;

Kataster stavb:

 • Izmera stanovanjskih bokov v Sežani – KSP Sežana;

 • Izmera stanovanjskih bokov v Diva?i – KSP Sežana;

 • Bencinski servis Kozina – naro?nik OMV;

 • Bioplinarna Ilirska Bistrica – naro?nik Biofutura d.o.o.;

Geodetski na?rti:

 • tovarne Javor na Ba?u (6 ha) – naro?nik Javor;

 • vle?nice Vitranc I – Kranjska Gora – PPK d.o.o. Kranj;

 • za potrebe rekonstrukcije vodovoda Križ-Razdrto (15km) – naro?nik Kraški vodovod Sežana;

 • tovarne Lipa v Ajdovš?ini – naro?nik Vipa holding;

 • tovarne Tekstina v Ajdovš?ini – naro?nik Tekstina;

 • stanovanjska cona Sodražica – naro?nik Ob?ina Sodražica;

 • stanovanjske soseske Diva?a – naro?nik Ob?ina Diva?a;

 • stanovanjske soseske Kremenca v Postojni – naro?nik Ob?ina Postojna;

 • stanovanjske soseske Pod Javorniki v Postojni – naro?nik Ob?ina Postojna;

 • Vadbeni center in smu?iš?e Pokljuka – naro?nik MORS;

 • Kanalizacija Kozina – naro?nik Ob?ina Hrpelje-Kozina;

 • Kanalizacija Zagorje – naro?nik Ob?ina Pivka;

 • Kanalizacija Ba? - naro?nik Ob?ina Ilirska Bistrica;

 • Kanalizacija Košana – naro?nik Ob?ina Pivka;

 • Bioplinarna Ilirska Bistrica – naro?nik Biofutura d.o.o.;

 • Parkiriš?e Tramper Ilirska Bistrica – naro?nik Tramper d.o.o.;

 • Porizvodna hala v Hrušici – naro?nik Plama Izoterm d.o.o.;

 • Cesta M.Pristava - Šmihel - naro?nik Ob?ina Pivka;

 • Cesta Gor.Košana - Dol.Košana - naro?nik Ob?ina Pivka;

Gospodarska javna infrastruktura:

 • Vodovod Brezovica – naro?nik Kraški Vodovod Sežana;

 • Vodovod Famlje-Gori?e – naro?nik Kraški Vodovod Sežana;

 

 

Oglaševanje

Banner

Statistika

Content View Hits : 98688