Reference PDF Print E-mail
There are no translations available.

Zemljiški kataster:

 • Nova izmera mesta Sežana – naročnik Občina Sežana;

 • Parcelacija industrijske cone Trnovo v Ilirski Bistrici – naročnik MORS;

 • Parcelacija stanovanjske cone v Divači "Gabrovo" naselje – naročnik Občina Divača;

 • Parcelacija industrijske cone Hrpelje – naročnik Občina Hrpelje Kozina;

 • Parcelacija kompleksa tovarne Lipa v Ajdovščini – naročnik Vipa holding;

 • Parcelacija kompleksa tovarne Tekstina v Ajdovščini – naročnik Tekstina;

Kataster stavb:

 • Izmera stanovanjskih bokov v Sežani – KSP Sežana;

 • Izmera stanovanjskih bokov v Divači – KSP Sežana;

 • Bencinski servis Kozina – naročnik OMV;

 • Bioplinarna Ilirska Bistrica – naročnik Biofutura d.o.o.;

Geodetski načrti:

 • tovarne Javor na Baču (6 ha) – naročnik Javor;

 • vlečnice Vitranc I – Kranjska Gora – PPK d.o.o. Kranj;

 • za potrebe rekonstrukcije vodovoda Križ-Razdrto (15km) – naročnik Kraški vodovod Sežana;

 • tovarne Lipa v Ajdovščini – naročnik Vipa holding;

 • tovarne Tekstina v Ajdovščini – naročnik Tekstina;

 • stanovanjska cona Sodražica – naročnik Občina Sodražica;

 • stanovanjske soseske Divača – naročnik Občina Divača;

 • stanovanjske soseske Kremenca v Postojni – naročnik Občina Postojna;

 • stanovanjske soseske Pod Javorniki v Postojni – naročnik Občina Postojna;

 • Vadbeni center in smučišče Pokljuka – naročnik MORS;

 • Kanalizacija Kozina – naročnik Občina Hrpelje-Kozina;

 • Kanalizacija Zagorje – naročnik Občina Pivka;

 • Kanalizacija Bač - naročnik Občina Ilirska Bistrica;

 • Kanalizacija Košana – naročnik Občina Pivka;

 • Bioplinarna Ilirska Bistrica – naročnik Biofutura d.o.o.;

 • Parkirišče Tramper Ilirska Bistrica – naročnik Tramper d.o.o.;

 • Porizvodna hala v Hrušici – naročnik Plama Izoterm d.o.o.;

 • Cesta M.Pristava - Šmihel - naročnik Občina Pivka;

 • Cesta Gor.Košana - Dol.Košana - naročnik Občina Pivka;

Gospodarska javna infrastruktura:

 • Vodovod Brezovica – naročnik Kraški Vodovod Sežana;

 • Vodovod Famlje-Goriče – naročnik Kraški Vodovod Sežana;

 

 

Oglaševanje

Banner

Statistika

Content View Hits : 65575