Vrisi stavbe in delov stavbe v kataster stavb PDF natisni E-pošta

Stavbo se vpiše v kataster stavb kadar ima stavba že evidentirano zemljišče pod stavbo, vendar njeni deli še niso vpisani v kataster stavb. To storitev se uvede na zahtevo lastnika parcele, lastnika stavbe, upravnika, imetnika stavbne pravice ali uporabnika. Stavbo se lahko razdeli na več delov, določi se dejanska raba stavbe, izračuna površina stavbe in delov stavbe. Za stavbo in vsak del stavbe, ki ni v skupni rabi se izpolni vprašalnik za register nepremičnin. O razdelitvi stavbe na dele se sestavi zapisnik o seznanitvi z elaboratom katastra stavb in se ga strankam predstavi na obravnavi.

O vpisu stavbe v kataster stavb geodetska uprava izda sklep, ki je eden od osnovnih dokumentov za vpis lastništva dela stavbe v zelmljiško knjigo.

 

Oglaševanje

Pasica

Statistika

Števec pogledov vsebine : 34021